2011. gada 17. sept.

Īsa angļu-latviešu finanšu terminu vārdnīca

collateralized debt obligations (CDO) - riskantiem aktīviem nodrošinātas parādsaistības
credit default swaps - kredītriska (kredītsaistību nepildīšanas) mijmaiņas darījumi
debt obligations - parādsaistības
derivatives - atvasinātie (finanšu) instrumenti
futures - nākotnes līgumi
mortgage bonds - hipotekāras ķīlu zīmes
securitization - kredītproduktu atkārtota pārvēršana vērtspapīros
subprime loans - paaugstināta riska aizdevumi

Nav komentāru:

Google