2008. gada 21. febr.

No 1.aprīļa elektroenerģijas tarifi iedzīvotājiem palielināsies par 39.2% no 5.1 uz 7.1 s/kWh

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) Padome pieņēma lēmumu apstiprināt AS «Latvenergo» iesniegto precizēto elektroenerģijas tirdzniecības gala (diferencēto) tarifu projektu.

Kā informē SPRK Padome, laikā, kad strauji augušas dažādu pakalpojumu un preču cenas, elektroenerģijas tarifi gala lietotājiem pēdējoreiz tika mainīti 2006. gada 22. novembrī, un tie stājās spēkā 2007. gada 1. janvārī. AS «Latvenergo» 2008. gadam aprēķinātā precizētā tarifu projekta vidējā tarifa pieaugums plānots 37,6% apjomā un to galvenokārt nosaka importētās elektroenerģijas cenu kāpums, kā arī obligātā elektroenerģijas iepirkuma izmaksu pieaugums, ko nosaka gāzes cenas pieaugums.

Elektroenerģijas tarifi iedzīvotājiem palielināsies no esošajiem 5.1 santīmiem/kWh uz 7.1 santīmiem/kWh (ar PVN). Jaunie elektroenerģijas gala tarifi stāsies spēkā šā gada 1. aprīlī.

Trešdiena, 20. februāris (2008) 18:40

Nav komentāru:

Google