2008. gada 17. apr.

Pats galvenais, satiekot bijušo klases biedru, ir pirmajam pajautāt, kā klājas.

Nav komentāru:

Google