2008. gada 17. apr.

DSL vs dial-up

Laukos dial-up atšķiras no DSL tikai ar to, ka caur pirmo neko nevar nopumpēt, jo lēni, bet caur otro - jo dārgi.

Nav komentāru:

Google