2008. gada 6. dec.

Kas ir "žiro"?

Žiro maksājums ir rēķins, soda nauda (CSDD, VVD) utt., kas tiek apmaksāts ar pārskaitījumu vai skaidras naudas iemaksu, kā saņēmēju norādot žiro numuru.
Žiro numurs ir pieczīmju cipars, kas aizstāj saņēmēja nosaukumu, bankas kodu un konta numuru.
Žiro numurs tiek norādīts uz maksājuma dokumenta kopā ar žiro rēķina vai protokola numru.

Nav komentāru:

Google